• Steel innovation
  • Our Business
  • Hồng Sapa
  • MIK Culture-Đèo Hải Vân
  • Recruit

Thiết bị xây lắp, xây dựng, viễn thông

Cột trụ phát sóng Viettel

Cột trụ phát sóng Viettel

Thép MIK nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại sản phẩm cột trụ phát sóng viễn thông (đối tác tiêu biểu là Tập đoàn Viễn ...