• Steel innovation
  • Our Business
  • Hồng Sapa
  • MIK Culture-Đèo Hải Vân
  • Recruit

Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội

Thép tấm cán nguội

Thép tấm cán nguội

Thép MIK nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại sản phẩm thép tấm cán nguội. Nhờ hợp tác chặt chẽ với nhiều hãng nổi tiếng trên ...
Thép cuộn mạ kẽm

Thép cuộn mạ kẽm

Thép MIK nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại sản phẩm thép cuộn mạ kẽm. Nhờ hợp tác chặt chẽ với nhiều hãng nổi tiếng ...
Thép tấm chống trượt

Thép tấm chống trượt

Thép MIK nhập khẩu, kinh doanh và sản xuất các loại sản phẩm thép tấm chống trượt. Nhờ hợp tác chặt chẽ với nhiều hãng nổi tiếng trên ...